Akran Zorbalığı Türleri Nelerdir?

“Akran Zorbalığı Nedir?” yazımızda zorbalığı uygulayan ve zorbalığa maruz kalan çocuklar nasıl gözlemlenir ve genel özellikleri nelerdir bunları paylaşmıştık. Okumak için: http://blog.sascentre.com/tr/akran-zorbaligi-nedir

Şimdi, akran zorbalığı türlerine bir bakalım:

drawing-bullying4

Psikolojik/Duygusal Zorbalık: Bu tür zorbalık, tacizci bir davranış biçimi olup özellikle alışılmış ve güç dengesi olmadığında başkalarını etkilemek için onları zorlama ya da onlar üstünde baskı kurmaktır. Küçük düşürme, bir kişi hakkında dedikodu çıkartma, bir kişiyi faaliyetlerden, oyunlardan dışlama, onu başkalarının yanında utandırma psikolojik zorbalık kapsamındaki örneklerdendir.

Resim2

Sözel Zorbalık: Göz dağı vermek, incitici, hakaret edici, küçük düşürücü sözler söylemek, sataşmak, tehdit etmek, dalga geçmek, alay etmek, kızdırmak, kırmak, korkutmak, lakap takmak, küfür etmek, karşı tarafın kendisine ya da ailesine hakaret etmek sözel zorbalığa ait davranışlardır.

Resim3

Fiziksel Zorbalık: Isırma, saç çekme, vurma, itme, dürtme veya çekme biçiminde fiziksel tacizlerde bulunma, haraç kesme, tekmeleme ya da tokat atma, dövme, odaya kilitleme, yumruklama, tırmalama, tükürme, korkutarak özel eşyalara zarar verme ya da el koyma, vb. davranışlar fiziksel zorbalık örneklerindendir.

Resim4

Siber Zorbalık:  Teknolojinin gelişmesiyle çocukların ve ileri yaştaki tüm kişilerin sıklıkla karşı karşıya kaldıkları zorbalık türüdür. Birisinin şifresini çalma, onu sahte hesaplarla rahatsız etme, fotoğraflarının, yazılarının altına kötü yorumlar bırakma, virüs içeren ekler/mailler gönderme siber zorbalık örneklerindendir.

 

Derleyen: Uzman Psikolog Esra İnciler

 

Akran Zorbalığı Nedir?

Nansel (2001) tanımına göre “Akran Zorbalığı” kurbanın korkmasına, acı çekmesine kasten neden olan, taraflar arasında güçlerde dengesizliğin olduğu, güçlü çocuğun ondan daha az güçlü olana baskı yaptığı, kurban tarafından gelen kışkırtmanın olmadığı ve aynı çocuklar arasında tekrarlı olarak yapılan fiziksel, sözel ve psikolojik saldırganlıktır.

Yani zorba bir davranışı tanımlayabilmemiz için;

— Herhangi bir tahrik olmaksızın, kasıtlı olarak zarar verme amacı güden saldırgan davranışlar olması,

— Süreklilik özelliği taşıması, zorbanın bu tür eylemleri bir kez değil devamlı biçimde yapması,

— Zorba ve kurban arasında güç dengesizliğinin olması gerekir.

Image: Image: Image: bullying

Zorbalık Davranışında Bulunan Çocukların Özellikleri

★Evde az zaman geçirir, aile içinde olumlu etkileşimi azdır.

★Güvenli, hazırcevap,dalgacı ve alaycıdır. İletişimde başarılıdır. Başı otorite ile derde düştüğünde kurtulmayı bilir.

★Kendi sosyal idealine uygun olan baskın ve güçlü erkeklere uyma gösterir,yaşıtlarınca kabul gören “maço” imajı taşır. (erkekler)

★Kaygı düzeyi düşüktür; Nadiren endişeli zorbalar da kaygı görülebilir.

★Güce dayalı benlik algısına sahiptir; kendisini sert, başarılı ve becerikli görür

★Kendisini okulda aldığı notlara göre daha akıllı bulur; güvenli dışa dönük ve rahattır.

★Baş etme becerileri yüksektir, bağımsızdır ve kendini güvenle ortaya koyabilir.

★Mağdurun cezayı hak ettiğine inanır.

★Sosyal yönden cüretli olarak tanımlanır.

Zorbalık Gören Çocuklar

Zorbalık Gören Çocuklar

Zorbalığa Maruz Kalan Çocukların Genel Özellikleri

★Ev yaşamından hoşlanır ,ailesi ile yakın ilişki içindedir.

★Çekingen, içedönük, endişeli, pasif. Başkalarına az ilgi gösterir ve iletişim becerileri zayıftır.

★Sosyal becerileri etkili değildir; uyma isteği ve yeteneği zayıftır; kolay boyun eğer.

★Uyum zorlukları, etkili olamama, depresyon gibi kaygı sorunları vardır.

★Aşağılık duygusu vardır. Kendine saygısı ortalamanın altındadır; kendisini zihinsel yetenek ve çekicilikte yetersiz görür.

★Devamsızlık oranları fazladır, okula gitmekten pek hoşlanmazlar.

★Zorbalığı hak ettiğini sanır.

★Bazı sorunlarla tek başına baş edemeyeceğine inanır ve yaşıtlarından yardım isteyemez; kendini çaresiz ve etkisiz hisseder.

Akran Zorbalığı Türleri Yazısı İçin: http://blog.sascentre.com/tr/akran-zorbaligi-turleri-nelerdir

Derleyen: Uzman Psikolog Esra İnciler